tiedotteet

- kuulumisia, uutuuksia, taroinoita, jännää kaikkea kivaa

24. heinäkuu 2013: Yhtymäkokouksen pöytäkirja


YHTYMÄKOKOUS

Aika Ke 17.7.2013 klo 14.00-17.00
Paikka Vermo, kabinetti

1. Yhtymän kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen avasi Juha Ruutsalo, ja kokous todettiin lailliseksi kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen ääniluettelon ja työjärjestyksen toteaminen

Käytiin osallistujakohtaisesti paikalla olevat osakkaat läpi (liite 1) ja heidän valtakirjat (liitteet 2).

Todettiin, että läsnä ei ole niin paljoa osakkaita, että yhtymän sääntöjen mukaan ytymäsopimuksen muutaminen olisi tässä kokouksessa mahdollista.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti.

3. Kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha-Pekka Halmeenmäki ja varapuheenjohtajaksi Juha Ruutsalo.

4. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Tiina Väänänen.

5. Pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ritva Viitanen-Tiainen ja Petra Hackman.

6. Yhtymän hallituksen valinta

Yhtymän hallitukseksi 31.12.2013 loppuun asti valittiin Ossi Sopen-Luoma, Thomas Stenius, Petra Hackman, Juha Ruutsalo ja Ritva Viitanen-Tiainen.

Juha Ruutsalon mukaan kokousesta poissa olevat Sopen-Luoma ja Stenius ovat suostuneet tehtävään.

Päätettiin, ettei luottamustehtävistä makseta palkkaa tai palkkioita.

7. Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Ville Paloheimo ja varatilintarkastajaksi Juha-Pekka Halmeenmäki.

8. Päätettävät asiat
8.1. Päätetään myydäänkö hevonen vai ei

Käytiin läpi Cassius Z:n eläinlääkärin todistukset, joista viimeinen oli 16.7.2013.

Maria Heikkilä oli itse paikalla kertomassa kiinnostustaan jatkaa Cassius Z:n kanssa, ja Maria ilmoitti, ettei hänellä ole kiinnostusta jatkaa.

Päätettiin yksimielisesti, että yhtymä myy Cassius Z-hevosen.

Todettiin, että yhtymällä on kolme eri tapaa myydä hevonen. Esitettiin, että Cassius Z myydään suoraan tai avoimesti. Suoramyynti olisi Juha Ruutsalolle häneltä tullutta ehdotusta vastaan, eli 60€/osake tai sitten avoimesti niin, että juuri nimetty hallitus käynnistää myynnin. Sovittiin, että myyntitavasta käydään keskustelu ja Juha Ruutsalo ostajaehdokkaana poistui kokouksesta siksi aikaa.

Päätettiin, että hevosen myynnistä pidetään äänestys ja ääntenlaskijaksi valittiin Ville Paloheimo.

Äänestyksen tuloksena on, että hallituksen käynnistämää avointa myyntiä äänesti 10 osakasta ja suoraan myyntiä Juha Ruutsalolle 30 osakasta. Juha Ruutsalo kutsuttiin kokoukseen takaisin paikalle, ja lisättiin hänelle annettyjen valtakirjojen perusteella lisättiin 37 osakasta äänestämään myyntiä Juha Ruutsalolle.

Päätettiin, että Cassius Z-hevonen myydään Juha Ruutsalolle hänen tekemällä ostotarjouksella niin, että ostosumma on yhtymän tilillä 31.7.2013 mennessä.

8.2. Päätetään puretaanko yhtymä vai ei

Päätettiin purkaa yhtymä Cassius Z myynnistä johtuen. Yhtymän tililtä maksetaan hyväksytyt laskut ja saadaan hevosen myyntisumma, ja sitten yhtymä puretaan. Juha Ruutsalo kertoi, ettei hän veloita kuljetusmaksuja 16.7.2013 eläinlääkärin tarkastukseen eikä täyshoitomaksuja, koska hevonen myydään hänelle ja hän saa käyttää 16.7.2013 eläinlääkärinlausuntoa..

Todettiin, että mahdollisen uuden hevosen ostosta ei tämä yhtymä voi tehdä päätöksiä, mutta ehdotetaan, että nimetty hallitus toimisi työryhmänä tätä varten. Viitanen-Tiainen ilmoitti, ettei hän halua osallistua työryhmään.

8.3. Valitaan työryhmä, jossa 5 jäsentä ja Maria Heikkilä

Todettiin, ettei työryhmän valintaa tarvitse tehdä hevosen myynnin johdosta.

9. Muut asiat

Juha Ruutsalo esitteli Suomen kilpahevosten rekisteröintikäytännön, jonka mukaan Cassius Z:aa ei tarvitse rekisteröidä Hippokseen.

Käytiin läpi kokouspäivänä voimassa olevat tiliotteet läpi.

Käytiin läpi selvitys yhtymän varoista ja nostoihin liittyvät kuitit, ja aineisto toimitetaan tilintarkastajalle.

10. Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja päätöksistä tiedottaminen

Päätettiin, että yhtymän pöytäkirja on julkinen, ja voidaan julkaista neittisivuilla, lehdistöissä ja se toimitetaan kaikille osakkaille.

11. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Juha-Pekka Halmeenmäki päätti kokouksen.

______________________ ________________________
Jukka-Pekka Halmeenmäki, pj Tiina Väänänen, sihteeri

______________________ __________________________
Ritva Viitanen-Tiainen, pöytäkirjantarkastaja Petra Hackman, pöytäkirjantarkastaja
.

23. heinäkuu 2013: Cassius Z tilanne

Jos ketään kiinnostaa Cassius Z tilanne nykyään
Cassius voi hyvin ja sillä on päällä aika tiukka treeni alkaen 17.07 illasta.
Pidämme sen jatkuvassa valmennuksessa ettei luppoaikaa tule.
Juoksutus sivuohjat kiinni, tarhassa, reilu ratsastus väsyneeksi ja aamulla jatkuu rumba….

23.07 hyppäsimme hevosen kunnolla ja se oli hyvä
ei tule edelleenkään saamaan vielä vapaapäiviä vähään aikaan.
Joku pikkurata voisi olla mahdollinen hyvinkin pian.
Mikä kivointa, niin jätkä on tuntunut terveeltä koko ajan.
Juha Ruutsalo

22. heinäkuu 2013: Yhtymäkokouksen pöytäkirja

Yhtymäkokouksen pöytäkirja ilmestyy tälle sivulle piakkoin.
Yhtymäkokouksessa valittiin sihteeri joka tekee pöytäkirjan säädyllisessä ajassa ja sen jälkeen kokouksessa valitut pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan.
Kun tarkastajat ovat hyväksyneet sen on pöytäkirja valmis.

On aivan normaali käytäntö että pöytäkirjan valmistuminen ns. rundi kestää 2-3 viikkoa tai jopa pitempään. Säädyllinen aika on alle 1kk.

Välittömästi kun pöytäkirja on valmis julkaistaan hyväksytty pöytäkirja tässä ja lähetetään kaikille myös sähköpostilla.

Juha Ruutsalo

17. heinäkuu 2013: Eläinlääkärikäynnin selvitys

Tarkka paikka yhtymäkokoukselle on Käpylä Kabinetti jonka sisäänkäynti on Vermon katsomorakennuksen takaa.

Tässä selvitykseni ell tarkastuksesta 16.07.2013 Turussa.
Dokumentit esitetään kokouksessa tykillä.

Kertomus ell tarkastus 16.07.2013
Eläinlääkäri Dirk Fister Saksa
- saksan Barcelonan ja Vegasin olympia maajoukkueen hoitava eläinlääkäri
- arvostettu ympäri maailmaa

Pyydettiin seuraavanlainen tarkastus
Tarkastetaan kakki vanhat kuvat ja otetaan tarvittaessa uudet.
Tehdään tarkka laaja terveystarkastus niin kuin ostajalle tulisi tehdä.
Selvitettiin Saarisen tutkimustulos jossa ilmeisen tapaturman johdosta on hevoselle tullut ristiliitos vaurio. Ja sen nykytila

Tarkastus oli saksalaisen pilkun tarkka
- tarkastettiin vanhat helmikuussa otetut kuvat. Niistä haluttiin kuvata uudestaan otj nuljuluut olivat vanhassa kuvassa hämärät nuljuluiden päästä. Sivukuva hyvä. Otettiin myös viistosta molemmin puolin nuljuluut. Olivat hyvät.
- Takapolvien kuvat olivat vähän rajalliset. Kuvattiin uudelleen molemmat takapolvet. Hyvät
- Sädeluut olivat kuvattu kengät jalassa. Näyttivät hyviltä, mutta tarkastettiin. Kengät pois ja uudet kuvat. Sädeluut hyvät.
- Juoksutettiin asfaltilla molemmat suunnat ympyrällä. Ontumaton
- Taivutettiin kaikki jalat. Lähti joka kerta heti puhtaasti.
- Juoksutettiin pehmeällä ympyrällä varmasti 15min josta reilua laukkaa 10min. Oli hyvä
- Pulssi laukan jälkeen ja 5min kävelytyksen jälkeen. Sydän hyvä.
- Kuunneltiin keuhkot levossa ja rasituksen jälkeen. Hyvä
- Taivutettiin kaula ja kaulanikamat. Oli taipuisa.
- Tutkittiin ristiluun alue taivuttamalla/juoksuttamalla/palpolaatio. Ei havaittu ongelmaa. Oli kivuton.

Loppulauseena:
this horse is unharmfull – be happy of thisone.

Paikalla:
Juha Ruutsalo, Kari Nevala (oma hevonen), Petra Hackman (oma hevonen) ja Päivi Kuisma (saksa)

16. heinäkuu 2013: ell raportti 16.07.20139. heinäkuu 2013: aikataulu ell muuttui

Saksalainen ell jolle oli aika Torstaina klo 10.00 on sairastunut.
Uusi aika on Tiistaina 16.07.2013 klo 8.00
Tiukalle meni et saadaa todistus Keskiviikoksi - onnistuu.

Tämä ei sit ole minun vika että ell sairastui.

Juha

8. heinäkuu 2013: Yhtymäkokouksen esityslista täydennettynä

One For All Stable Yhtymän Yhtymäkokous osakkaille
Vermossa / Kabinetti 17.07.2013 klo 14.00
Esityslista
1. yhtymäkokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. kokouksen ääniluettelon ja työjärjestyksen toteaminen
- tarkastetaan voimassa olevat osakaslistat
4. Äänioikeus

Yhtymän jokainen osuus antaa osuuden haltijalle yhden (1) äänen käytettäväksi äänestystä vaativissa kysymyksissä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Yhtymän kokouksissa osuuden haltija voi edustaa muita osuuksien haltijoita valtakirjalla.

3. kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
4. valitaan kokouksen sihteeri
5. pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
6. valitaan yhtymälle hallitus
7. päätetään tilintarkastajasta
8.
8/1. Äänestetään myydäänkö hevonen vai ei

- käydään läpi kaikki eläinlääkärin todistukset myös uusi 11.07 teetetty.
- selvitetään Marian innostus ehkä jatkaa tällä hevosella.
- Jos hevosella vielä on jotain arvoa, sen tuotto voidaan käyttää Maria II projektin kuluihin.
- Pyydetty että Ruutsalo tai kuka vaan tekee hyvän tarjouksen hevosesta ja myydään se hänelle tai jollekin suoraan kokouksessa jos riittävä tarjous kokoukseen saadaan.
Tärkeintä on päästä asiassa nopeasti eteenpäin.
- avoin keskustelu mahdollisuudesta jatkaa Cassiuksen kanssa.
Kun hevonen myydään maksetaan heille - ketkä niin haluavat osuutta vastaava arvo.
He jotka ovat valmiit jatkamaan voidaan varat siirtää toiselle tilille odottamaan Maria II projektin toteutumista.
Kohdassa 10.
Lisäksi kaikki ei-kiireelliset, mutta tärkeät päätökset tekee koko yhtymä äänestämällä: esimerkiksi sopimusten purkaminen tai hevosen myyminen.
kohdassa 14. Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Osakkaat ymmärtävät, että sairaudet, vammat ja voivat lykätä suunniteltua kilpailuaikataulua tai jopa estää hevosen kilpailemisen kokonaan.

8/2. Äänestetään puretaanko, luovutaanko yhtymästä vai muutetaanko yhtymäsopimusta niin että yhtymä voi hankkia muita hevosia ja niillä voi kilpailla muut kuin Maria Heikkilä.
tiedoksi:

kohdassa 16. Yhtymän purkaminen
Yhtymä voidaan purkaa lain ja yhtymäsopimuksen määräysten mukaan siten että sen varat ja velat luetteloidaan. Mikäli kaikki yhtymän velat eivät ole tiedossa, on otettava julkinen haaste yhtymän kotipaikan käräjäoikeudelta yhtymän tuntemattomien velkojen selvittämiseksi. Purkutilanteessa jäljelle jäävät varat ja velat jaetaan tasan osuuksien kesken.

kohdassa 5. Yhtymän toiminta
Yhtymän toimikausi on jatkuva, ja se voidaan purkaa varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuna olevien osakkaiden kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Yhtymän tässä sopimuksessa sovittujen sääntöjen muuttamista koskevat päätökset tehdään varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osakkaiden yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jotta vuosikokous olisi päätäntävaltainen, vähintään puolet osakkeista tulee olla läsnä tai edustettuna. Yhtymäsopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yhtymän kotipaikan käräjäoikeudessa.

kohdassa 2.
Pitää saada muutettua koskemaan hevosia (nyt sopimuksessa Cassius Z ja rek No.)

kohdassa 10.
Pitää saada muutettua koskemaan ketä valmentajaa vain jos Cassius halutaan antaa muualle valmennukseen ja kilpailtavaksi.

8/3. valitaan työryhmä jossa on viisi jäsentä ja Maria Heikkilä:
Jos päädytty tilanteeseen jossa yhtymäsopimusta on saatu muutettua kohdissa 2 ja 10,
niin valitaan työryhmä jossa on viisi jäsenta ja Maria Heikkilä valitsemaan uutta hevosta.

9. muut asiat
- selvitys kilpahevosen rekisteröintikäytännöstä Suomessa
- kokuspäivänä voimassa olevat tiliotteet
- selvitys yhtymän varoista ja ns. Välitilinpäätös
- kaikki yhtymän tililtä nostettujen varojen kuitit

10. pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja päätöksistä tiedottaminen
11. kokouksen päättäminen
Keskustelua

One For All Stable / hallitus

3. heinäkuu 2013: Lisäys kokouskutsuun

Esitetty trakennettavaksi kokouskutsun kohtaan 2.
1. Äänestetään myydäänkö hevonen vai ei

2. Äänestetään puretaanko yhtymä vai muutetaanko yhtymäsopimusta niin että yhtymä voi hankkia muita hevosia.
tiedoksi:
kohdassa 5. Yhtymän toiminta
Yhtymän toimikausi on jatkuva, ja se voidaan purkaa varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuna olevien osakkaiden kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Yhtymän tässä sopimuksessa sovittujen sääntöjen muuttamista koskevat päätökset tehdään varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osakkaiden yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jotta vuosikokous olisi päätäntävaltainen, vähintään puolet osakkeista tulee olla läsnä tai edustettuna. Yhtymäsopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yhtymän kotipaikan käräjäoikeudessa

3. Äänestetään annetaanko työryhmälle valtuudet uuden hevosen hankinnasta.
ei voida antaa valtuuksia ellei yhtymäsopimusta ole saatu muutettua “muita hevosia” koskevaksi. Nykyinen yhtymä voi vaan omistaa Cassisu Z hevosen.

Tiedoksi:
kohta 1 voidaan päättää yhtymän kokouksessa Vermossa
kohta 2 vaatii 50% osakekannasta ja heistä 75% samaan päätökseen.
kohta 3 voi vain toteutua jos yhtymäsopimusta saadaan muutettua

Jos paikalla ei ole tarpeeksi osakkaita ja yhtymän sopimusta ei saada muutettua, niin voidaan heti tämän kokouksen jälkeen perustaa uusi yhtymä joka jatkaa tätä työtä Maria Heikkilälle. Sille hallitus ja työryhmä.

2. heinäkuu 2013: Äänestys / Valtakirja

Minä aion äänestää seuraavasti:
1. Hevonen myydään
ja he jotka haluavat yhtymästä eroon, niin heille maksetaan kauppahinnan jyvitys / omistettu osuus.
Muut jäävät yhtymään.

2.Muutetaan yhtymäsopimusta niin että yhtymä voi hankkia muita hevosia
Näin Marian kanssa voidaan jatkaa.

3.Työryhmälle täydet valtuudet hankkia uusi hevonen
Voidaan perustaa vain jos yhtymäsopimusta saadaan muutettua.
Annan valtuudet työryhmälle.

Kokoukseen tarvitaan äänestykseen 50% osakkeista ja niistä 75% puoltamaan kohtaa 2.
Jotta päätökset saadaan tehtyä anna valtakirjan minulle tai jollekkin muulle, jotta riittävä määrä osakekannasta olisi edustettuna.
En halua kalastaa yhtään valtakirjaa – tärkeää on vain että saavuttaisimme paikalle n.130 osuutta valtakirjoilla tai henkilökohtaisesti.

Valtakirja:
One For All Stable Yhtymän Yhtymäkokous osakkaille
Vermossa / Kabinetti 17.07.2013 klo 14.00
Valtuutan “Juha Ruutsalo” käyttämään äänioikeuttani yllämainitussa kokouksessa seuraavasti:
1. Hevonen myydään
jotka haluavat yhtymästä eroon heille maksetaan kauppahinnan jyvitys / omistettu osuus

2. Muutetaan yhtymäsopimusta niin että yhtymä voi hankkia muita hevosia

3. Työryhmälle täydet valtuudet hankkia uusi hevonen

Valtakirjan antaja:
Osuusnumero:
Paikkakunta 00.07.2013
Allekirjoitus

Tai luo oma valtakirjasi kuten haluat asiasi käsiteltävän – sekin on ok!
Kunhan ns. massan ääni on edustettuna.

1. heinäkuu 2013: Yhtymäkokous Osakkaille 17.07.2013 Vermossa

One For All Stable Yhtymän Yhtymäkokous osakkaille
Vermossa / Kabinetti 17.07.2013 klo 14.00
Esityslista
1. yhtymäkokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. kokouksen ääniluettelon ja työjärjestyksen toteaminen
3. kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
4. valitaan kokouksen sihteeri
5. pöytäkirjan tarkastaminen ja tarkastajien valinta
6. valitaan yhtymälle hallitus
7. päätetään tilintarkastajasta
8. valitaan työryhmä jossa on viisi jäsentä ja Maria Heikkilä:
Päätetään mitä Cassius Z hevosen kanssa tehdään ja sille sovitaan selvä toiminnan malli.
Tämän mallin mukaan työryhmä toteuttaa valitun toiminnon hevosen Cassius Z suhteen.
Paras vaihtoehto on myydä hevonen, koska osakkaita ei voi pakottaa jatkamaan uudella hevosella.
Yhteisomistussopimuksen kohta 2.
Työryhmä hankkii ja päättää uudesta hevosesta.
Tämä työryhmä hoitaa myös uuden hevosen käytännön järjestelyt yhtymälle.
9. muut asiat
10. pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja päätöksistä tiedottaminen
11. kokouksen päättäminen
One For All Stable / hallitus
Muut esille tuotavat asiat tulee ilmoittaa yhtymän hallitukselle 10pv ennen kokousta (07.07.2013).
juharuutsalo@hotmail.com

Muuta:
Katso tiedotesivulta http://www.hevosia.com/cassius-z/tiedotteet/ 27.06 päivätty tiedote Mailirumba ennenkuin aloitat sen uudestaan.

Osakaslista on oleellisesti muuttunut. Vanhassa listassa on yli 10 ihmistä joita on selvästi mailirumba häirinnyt ja ovat tästä syystä luopuneet osakkeistaan.
Myös muita luopuneita on tullut useita minun tietooni.
Mukana on myös heitä jotka kotiuttavat rahansa kun Cassisu on myyty.
myynti/vaihto/uuden hankita selvitys löytyy myös tiedotteista.
Suurin osa kuitenkin haluaa jatkaa.

Haluatko että ihmiset lähettävät sinulle maileja vai luetko mielummin kaiken tiedotesivulta.
Kyllä vastaukset: juharuutsalo@hotmail.com

1. heinäkuu 2013: myynti/vaihto/purku/uuden hankinta

Koskien Cassius Z hevosta, sen myyntiä / vaihtoa / purkua / uuden hankintaa

vaihtohyvitys uuteen:
Muutamat osakkaat ovat sitä mieltä etteivät jatka vaan kotiuttavat rahansa kun hevonen on myyty.
Tähän heillä on oikeus, koska kimppa on rakennettu nykyiselle nimellä mainitulle hevoselle.
Sopimuksen kohta 2. Hevonen
Tämän sopimuksen ja yhteisomistuksen kohteena on hevonen Cassius Z rek: Z608506 / Zangershaiden s.17.07.2006
Kimppahevosen omistajaksi rekisteröidään Suomen Hippos ry:ssä One All For Stable.

Jos hevonen vaihdetaan arvoon 15.000,- ja osa ottaakin sen rahana, niin lirissä ollaan koska sitä rahaa ei tässä tapauksessa tilillä ole ellei joku sijoita yhtiöön näiden osakkaiden vaatimaa summaa.

Hevosen myynti:
Käytännössä on kätevintä myynti ja rahat tilille.

Myimme hevosen yhdessä Jan Vermeirenin kanssa tallille ja olemme valmiit antamaan hevosesta ainakin yli 10.000,- hinnan ja
lisäksi Jan voi lähettää Marialle hyvän arvokkaan, terveen, jatkuvasti kilpailleen hevosen erittäin edullisesti. Hevonen voi olla Marialla 1kk ajan kilpailtavana ja työryhmä voi sinä aikana vapaasti ja rauhassa päättää haluavatko sen hankkia tallille tai ei. Vain rahtikulu veloitetaan jos hevosta ei lunasteta.

Kaupan purku:
Hevonen tutkittiin ennen lähtöä Suomeen kolme eri kertaa ja oli kunnossa sekä tuli perille kunnossa. Saarisen lausunto:
Vasemmanpuoleisen ristiliitoksen yläpuolisen siteen ja selkäjänteen lievät muutokset ja degeneratiivisen löydösten puuttuminen viittaavat vaurion tapaturmaiseen syntytapaan.

Spekulointi sillä että vika olisi ollut hevosessa ja todettu vasta 3kk maahantulon jälkeen on mahdoton todentaa ja antaa myyjälle tilanteen jossa vastaosapuoli ei ole vahvoilla kaupan purkua silmälläpitäen vallankin kun vauriolausunto jo on.
Oikeusprosessi voi kestää 1-2vuotta tai jopa pitempään.
Uusi eläinlääkärin lausunto voi muuttaa tilannetta.

Jos Cassius onkin seuraavassa ell tarkastuksessa kunnossa:
Silloin hevosen myynti on vähän helpompaa.
Myynnissä on haittana aikaisempi sairaan/loukkaantuneen hevosen lausunto.
Pitää myös tiedostaa että julkisuudessa ja keskusteluissa sairaampaa hevosta tuskin on. Lisäksi hevonen on saanut vaarallisuuden leiman jossa on varmasti osa myös totta.
Cassius on hankala ratsastettava.
Vaikka Cassius olisikin terve tällä hetkellä siitä tuskin tulee Marialle sopiva kisahevonen.
On myös pieni joukko osakkaita jotka haluaisivat pitää tämän hevosen.

Kun myynti on suoritettu se tulee tehdä tavalla joka pois sulkee epämiellyttävät hevoskauppaan liittyvät tilanteet tulevaisuudessa.

Uusi hevonen / työryhmä päättää uudesta hevosesta.
Uudelle hevoselle ostosopimus ja muodostuvalle loppuosalle rahoituksen haku osakkailta.
Osakkailta ns. uudella annilla yhtymäsopimus uuteen hevoseen.
Onneksi halukkuutensa tähän on ilmoittanut jo nyt suuri joukko.

Nykyiseen hevoseen haettiin hyväksyntä osakkailta kun he maksoivat hevosen.
Samoin tulevaan saadaan hyväksyntä kun tehdään uusi yhtymäsopimus.

Tärkeintä olisi saada Marialle nopeasti uusi hevonen.

Juha Ruutsalo

26. kesäkuu 2013: Tiedote 7

One For All Stable Hollolaan 25.06.2013 klo 18.00
24.06.2013 päivätty muistion jossa kerrotaan kolmesta eri vaihtoehdosta

Alustus kokoukselle / Juha Ruutsalo

Kutsu ei ole täyttänyt virallisen vuosikokouksen vaatimuksia jota pahoittelen.
Siinä olisi pitänyt olla osana asialista.

Tässä on kuitenkin muutamia asioita joista tulisi sopia ja niiden nojalla pitää varsinainen vuosikokous ja päättää miten jatketaan.

Yleistä:
Osakkeita on lunastettu 256kpl.

Puuttuvien osuuksien 44kpl myyntihinta olisi ollut 6.600,- jonka tarkoitus oli tietenkin riittää kuluihin vuoden 2013 loppuun.
Koska hevosen tilanne on nyt huono ei osakkeita tällä hetkellä kukaan hanki.
Rahoituksen olin laskenut niin että hevonen tulee alkukesästä kilparadoille ja samalla loput osakkeet myydään.

Nyt joudun ostamaan itse näitä osakkeita jotta saamme kassaan rahaa jolla maksamme kuluja.

Ohessa tiliotteet joista selviää että sisään on tullut noita 256 vastaava summa ja tililtä on maksettu vain:
Hevonen
Valmennusmaksut
Korttilinna
Vakuutus
Ja Ypäjän pullat n. 75,-
Lisäksi siellä on yksi virhe koskien ell maksua kaksi laskua Tampereelta on mennyt ristiin.
Tiliotteet tässä nähtävillä.

Osakkaille on luvatta että kokonaiskustannukset vuodelle 2013 pysyvät jokaisen maksaman 150,- euron tasossa.
Jos loppuosakkaiden oma lunastukseni ei riitä, niin maksan erotuksen itse.
Antamani lupaus 150,- kokonaiskustannuksesta 2013 pitää.

Vakuutukset on keskusteltu ja arvosteltu.
hevosella on 45.000,- henki ja vastuuvakuutus. Siinä ei ole eläinlääkärikuluvakuutusta eikä arvonalennusvakuutusta.
Arvonalennus on hankala ja toteutuu harvoin oikein ja asiallisessa ajassa. Lisäksi osakkeen hinta on ollut 150,- ja siihen nähden en katsonut tarpeelliseksi ottaa arvonalennus vakuutusta joka olisi ehkä muutaman kympin hyvitys / osake.
Osakkaan omistajille on luvattu 150,- / osuus kokonaiskustannus vuodelle 2013 joten eläinlääkärikulu vakuutuksen voi ottaa hyvinkin 2014 alkaen jos tarpeelliseksi katsotaan.

Pällimäisenä asiana meillä on hevosen terveyden tila ja jatko.
Cassius Z ei ole kunnossa ja sen ratsastettavuus on tällä hetkellä huono.
Hevonen on selkeästi arka ja erittäin hektinen.
Voisi sanoa että hevonen kilahtaa välillä ja hallinta ei ole silloin helppoa.

Olen jutellut n. 30 eri osakkaan kanssa tilanteesta ja ehdotus olisi jatkosta seuraavanlainen.
Monet osakkaan omistajat haluavat terveydentilasta toisen mielipiteen ja mielellään jonkun ulkomaisen huippulääkärin lausunnon.
Alkuehdotus lähti Tom Gordinilta ja sitä on tukenut moni.
Koska tämä tutkimus ei rasita osakkeen omistajia se tulisi tietenkin tehdä.

Tähän liittyy selkeästi myös se ettei valmennusta nyt kannata missään nimessä jatkaa tasoon 900,-/kk jo siitäkin syystä että ei ole mitä valmentaa.
Tästä Maria on myös samaa mieltä kun olemme asiasta keskustelleet.
Tilanne joka on nyt päällä ei anna aihetta jatkaa näin.

Turkuun tulee parin viikon kuluttua 10-11.07.2013 saksalainen Dirk Fister jolle saamme ajan.
Hän saa tutkia hevosen ja antaa siitä oman lausuntonsa.
Ehdotukseni on että Cassius viedään heinäkuun alusta tallilleni Luomaan ja sieltä edelleen Turkuun tutkimuksiin.
Näin säästämme huomattavasti kustannuksissa ja kuljetukset hoituvat myös helposti.
Näin asian hoito pysyy myös kontrollissa ja tutkimus tulee varmasti myös tehtyä.
Tästä tutkimuksesta ja sen tuloksesta informoidaan heti kun se on tehty.

Tämän jälkeen pidämme virallisen yhtiökokouksen ja päätämme jatkosta Cassiuksen suhteen.
Vaihtoehtoja on kolme oli tutkimustulos mikä tahansa:

1. Hevonen myydään ja ostetaan Marialle sopivampi hevonen.
- tätä varten pitää mielestäni perustaa oma työryhmä joka etsii hevosen
- jokaisella tulee tietenkin olla mahdollisuus joko kotiuttaa tai osallistua
- tätä ehdotusta on jo nyt kannattanut n. 20 osakkeen omistajaa

2. Hevonen jatkaa Marialla
Jos hevonen on täysin kunnossa ja sen ratsastettavuus on muuttunut asiallisemmaksi,
niin Maria on ollut innokas jatkamaan.

3. Hevonen vaihtaa paikkaa
Jos hevonen on kunnossa ja ratsastettavuus on edelleen hankalaa vaihdamme ratsastajaa, joka tämän hevosen kohdalla voisi hyvinkin olla mies.
- tätä ehdotusta on myös ehdotettu
- pitää muistaa että alkuperäinen idea Maria Heikkilälle kisahevonen oli mistä lähdimme.

Koska tällainen ratkaisu 1 ja 3 on iso asia, niin siihen tulee saada laaja tuki.
Mielestäni siinä voidaan käyttää myös sähköposti/netti äänestystä.
Ja ennen kaikkea pitää tietysti virallinen kaikki nyanssit täyttävä kokous.

Juha Ruutsalo

Keskustelut:
Yleisesti pidettiin hyvänä ratkaisuna tehdä hevoselle second oppinion ell tutkimus.
Tästä informoidaan heti samana päivänä.
Tiedoksi: Aika on torstaina 11.07.2013 Turussa klo 10.00
Hevoselle tehdään täydellinen tutkimus joka vastaa ns. myyntitarkastusta.
Tämän jälkeen tutkitaan hevosessa ilmennyt Saarisen löytämä vamma.

Tarkastuksen jälkeen pidetään virallinen yhteiskokous ja päätetään jatkosta.
Käytetään ehkä myös nettiäänestystä.

Yleisesti oltiin sitä mieltä että projekti on alkanut Maria Heikkilästä ja siinä myös pysytään.
Projekti ei ole Cassius Z ympärille rakennettu vaan ensin oli Maria ja sitten hevonen.
Yleinen mielipide oli että Marialle uusi hevonen jos tämän kanssa ei kerran onnistuta.

Miten asia käytännössä hoidetaan että kimppa jatkuu eikä purkaudu. Siitä kysytään asiantuntija apua että mahdollinen hevosen vaihto menee kaikin puolin oikein.

Muuta keskustelua:
Sirpa Rintala ei pitänyt vastuu/kuolema vakuutusta ”minkään arvoisena”.
Muut lisäosat ovat vakuutuksessa tärkeämpiä.
Tiedotteita tulisi olla kahden viikon välein.
Lupasin toimia näin.

Sopenluoma kehui kimppaa ja piti aika ihmeellisenä jos heti olisimme onnistuneet.
Second Oppinion on tärkeä. Hevosen vaihtoon tulisi pyrkiä.
Voisiko hevosia olla kolme. Minkälaisen hevosen saisi vakka 135.000,-

Marjut Andersin halusi että tarkkaan selvitetään järjestäytymiskokoukseen valtakirja-asia, työryhmät, ym. Hän myös tähdensi ettei tässä kokouksessa voida äänestää.

Keskusteltiin käytännöstä jos hevonen vaihdetaan. Pitääkö kimppa purkaa vai jatketaanko suoraan uudella hevosella jos tähän päädytään.

Mukana olleet tiliotteet pyydettiin mailaamaan kaikille tiedostoina.

Juha Ruutsalo:
Mielestäni kokous sujui hyvässä hengessä ja rakentavalla mielellä.
Haen hevosen kuun lopussa ja vien sen Turkuun varattuun tarkastukseen.

26.06.2013 Juha Ruutsalo

26. kesäkuu 2013: Tiedote 7

One For All Stable Hollolaan 25.06.2013 klo 18.00
24.06.2013 päivätty muistion jossa kerrotaan kolmesta eri vaihtoehdosta

Alustus kokoukselle / Juha Ruutsalo

Kutsu ei ole täyttänyt virallisen vuosikokouksen vaatimuksia jota pahoittelen.
Siinä olisi pitänyt olla osana asialista.

Tässä on kuitenkin muutamia asioita joista tulisi sopia ja niiden nojalla pitää varsinainen vuosikokous ja päättää miten jatketaan.

Yleistä:
Osakkeita on lunastettu 256kpl.

Puuttuvien osuuksien 44kpl myyntihinta olisi ollut 6.600,- jonka tarkoitus oli tietenkin riittää kuluihin vuoden 2013 loppuun.
Koska hevosen tilanne on nyt huono ei osakkeita tällä hetkellä kukaan hanki.
Rahoituksen olin laskenut niin että hevonen tulee alkukesästä kilparadoille ja samalla loput osakkeet myydään.

Nyt joudun ostamaan itse näitä osakkeita jotta saamme kassaan rahaa jolla maksamme kuluja.

Ohessa tiliotteet joista selviää että sisään on tullut noita 256 vastaava summa ja tililtä on maksettu vain:
Hevonen
Valmennusmaksut
Korttilinna
Vakuutus
Ja Ypäjän pullat n. 75,-
Lisäksi siellä on yksi virhe koskien ell maksua kaksi laskua Tampereelta on mennyt ristiin.
Tiliotteet tässä nähtävillä.

Osakkaille on luvatta että kokonaiskustannukset vuodelle 2013 pysyvät jokaisen maksaman 150,- euron tasossa.
Jos loppuosakkaiden oma lunastukseni ei riitä, niin maksan erotuksen itse.
Antamani lupaus 150,- kokonaiskustannuksesta 2013 pitää.

Vakuutukset on keskusteltu ja arvosteltu.
hevosella on 45.000,- henki ja vastuuvakuutus. Siinä ei ole eläinlääkärikuluvakuutusta eikä arvonalennusvakuutusta.
Arvonalennus on hankala ja toteutuu harvoin oikein ja asiallisessa ajassa. Lisäksi osakkeen hinta on ollut 150,- ja siihen nähden en katsonut tarpeelliseksi ottaa arvonalennus vakuutusta joka olisi ehkä muutaman kympin hyvitys / osake.
Osakkaan omistajille on luvattu 150,- / osuus kokonaiskustannus vuodelle 2013 joten eläinlääkärikulu vakuutuksen voi ottaa hyvinkin 2014 alkaen jos tarpeelliseksi katsotaan.

Pällimäisenä asiana meillä on hevosen terveyden tila ja jatko.
Cassius Z ei ole kunnossa ja sen ratsastettavuus on tällä hetkellä huono.
Hevonen on selkeästi arka ja erittäin hektinen.
Voisi sanoa että hevonen kilahtaa välillä ja hallinta ei ole silloin helppoa.

Olen jutellut n. 30 eri osakkaan kanssa tilanteesta ja ehdotus olisi jatkosta seuraavanlainen.
Monet osakkaan omistajat haluavat terveydentilasta toisen mielipiteen ja mielellään jonkun ulkomaisen huippulääkärin lausunnon.
Alkuehdotus lähti Tom Gordinilta ja sitä on tukenut moni.
Koska tämä tutkimus ei rasita osakkeen omistajia se tulisi tietenkin tehdä.

Tähän liittyy selkeästi myös se ettei valmennusta nyt kannata missään nimessä jatkaa tasoon 900,-/kk jo siitäkin syystä että ei ole mitä valmentaa.
Tästä Maria on myös samaa mieltä kun olemme asiasta keskustelleet.
Tilanne joka on nyt päällä ei anna aihetta jatkaa näin.

Turkuun tulee parin viikon kuluttua 10-11.07.2013 saksalainen Dirk Fister jolle saamme ajan.
Hän saa tutkia hevosen ja antaa siitä oman lausuntonsa.
Ehdotukseni on että Cassius viedään heinäkuun alusta tallilleni Luomaan ja sieltä edelleen Turkuun tutkimuksiin.
Näin säästämme huomattavasti kustannuksissa ja kuljetukset hoituvat myös helposti.
Näin asian hoito pysyy myös kontrollissa ja tutkimus tulee varmasti myös tehtyä.
Tästä tutkimuksesta ja sen tuloksesta informoidaan heti kun se on tehty.

Tämän jälkeen pidämme virallisen yhtiökokouksen ja päätämme jatkosta Cassiuksen suhteen.
Vaihtoehtoja on kolme oli tutkimustulos mikä tahansa:

1. Hevonen myydään ja ostetaan Marialle sopivampi hevonen.
- tätä varten pitää mielestäni perustaa oma työryhmä joka etsii hevosen
- jokaisella tulee tietenkin olla mahdollisuus joko kotiuttaa tai osallistua
- tätä ehdotusta on jo nyt kannattanut n. 20 osakkeen omistajaa

2. Hevonen jatkaa Marialla
Jos hevonen on täysin kunnossa ja sen ratsastettavuus on muuttunut asiallisemmaksi,
niin Maria on ollut innokas jatkamaan.

3. Hevonen vaihtaa paikkaa
Jos hevonen on kunnossa ja ratsastettavuus on edelleen hankalaa vaihdamme ratsastajaa, joka tämän hevosen kohdalla voisi hyvinkin olla mies.
- tätä ehdotusta on myös ehdotettu
- pitää muistaa että alkuperäinen idea Maria Heikkilälle kisahevonen oli mistä lähdimme.

Koska tällainen ratkaisu 1 ja 3 on iso asia, niin siihen tulee saada laaja tuki.
Mielestäni siinä voidaan käyttää myös sähköposti/netti äänestystä.
Ja ennen kaikkea pitää tietysti virallinen kaikki nyanssit täyttävä kokous.

Juha Ruutsalo

Keskustelut:
Yleisesti pidettiin hyvänä ratkaisuna tehdä hevoselle second oppinion ell tutkimus.
Tästä informoidaan heti samana päivänä.
Tiedoksi: Aika on torstaina 11.07.2013 Turussa klo 10.00
Hevoselle tehdään täydellinen tutkimus joka vastaa ns. myyntitarkastusta.
Tämän jälkeen tutkitaan hevosessa ilmennyt Saarisen löytämä vamma.

Tarkastuksen jälkeen pidetään virallinen yhteiskokous ja päätetään jatkosta.
Käytetään ehkä myös nettiäänestystä.

Yleisesti oltiin sitä mieltä että projekti on alkanut Maria Heikkilästä ja siinä myös pysytään.
Projekti ei ole Cassius Z ympärille rakennettu vaan ensin oli Maria ja sitten hevonen.
Yleinen mielipide oli että Marialle uusi hevonen jos tämän kanssa ei kerran onnistuta.

Miten asia käytännössä hoidetaan että kimppa jatkuu eikä purkaudu. Siitä kysytään asiantuntija apua että mahdollinen hevosen vaihto menee kaikin puolin oikein.

Muuta keskustelua:
Sirpa Rintala ei pitänyt vastuu/kuolema vakuutusta ”minkään arvoisena”.
Muut lisäosat ovat vakuutuksessa tärkeämpiä.
Tiedotteita tulisi olla kahden viikon välein.
Lupasin toimia näin.

Sopenluoma kehui kimppaa ja piti aika ihmeellisenä jos heti olisimme onnistuneet.
Second Oppinion on tärkeä. Hevosen vaihtoon tulisi pyrkiä.
Voisiko hevosia olla kolme. Minkälaisen hevosen saisi vakka 135.000,-

Marjut Andersin halusi että tarkkaan selvitetään järjestäytymiskokoukseen valtakirja-asia, työryhmät, ym. Hän myös tähdensi ettei tässä kokouksessa voida äänestää.

Keskusteltiin käytännöstä jos hevonen vaihdetaan. Pitääkö kimppa purkaa vai jatketaanko suoraan uudella hevosella jos tähän päädytään.

Mukana olleet tiliotteet pyydettiin mailaamaan kaikille tiedostoina.

Juha Ruutsalo:
Mielestäni kokous sujui hyvässä hengessä ja rakentavalla mielellä.
Haen hevosen kuun lopussa ja vien sen Turkuun varattuun tarkastukseen.

26.06.2013 Juha Ruutsalo

3. kesäkuu 2013: Ypäjän Finderbyyn Lauantaiksi

Lauantaina kaikilla osakkailla on vapaa pääsy Ypäjän Finderbyyn
Kahvitarjoilua meidän käyttöön on varatulla Messuhallin Terassilla josta hyvä näkyvys tapahtumiin.
Jotta osaan varautua tarjoilun määrään olisi kiva jos vahvistat:
juharuutsalo@hotmail.com

Portille on toimitettu liitteen mukainen nimilista jonka mukaan rannekkeet jaetaan.
Näytät henkkarin ja nimen listasta, niin saat rannekkeen.

Paikalle tuleville jaetaan terassilla One For All Stablen osuuskortit.

Eiköhän tilanne hevosestakin muutu paremmaksi, näin toivoen
Juha Ruutsalo

ps. mukana on muutama osakas joiden kohdalla maininta "ei nimeä esille"
jos olet hän, niin anna lupa julkaista nimi tässä porttilistassa jos olet tulossa.

31. toukokuu 2013: Ell raportti 31.05.2013

25. toukokuu 2013: Yhteiskokous

Yteiskokous
Cassius Z omistajien Yhteiskokous on 25.06.2013 Korpikylän talli / Hollolassa
Uuden tallin kahviossa klo 18.00
Otatin täydellisen verenkuvan / ell Väihkönen – veriarvot olivat todella hyvät.
Valmennus ei vaan ole edistynyt odotetulla tavalla.
Paikalla on tietysti myös Maria jolta voi samalla kysellä kuulumisia.
Lisätietoja halutessa Juha 040-5885272 - vastaan mielelläni

One For All Stable
Juha Ruutsalo

5. huhtikuu 2013: 13.04 Yteiskokus siirtyy

Suunniteltu yhteiskokous siirtyy.
Koko maa on paniikissa herpes viruksen johdosta.
Kukaan ei oikein halua nyt liikennettä Tallilleen ennenkuin tilanne on rauhottunut.

Seuraava päivämäärä on 12.05 Hollola.
Siihen pyritään

One For All Stable
Juha Ruutsalo

25. maaliskuu 2013: Yhteiskuljetus kokoukseen 13.04

Moi
Tuli mieleen, että kun meitä osakkaita on aika monta täältä Loimaan/Ypäjän suunnalta ja muualtakin Varsinais-Suomesta ja Hämeestä, niin olisiko ideaa järjestää yhteinen bussikuljetus yhteiskokoukseen? Lähtijöitäkin olisi varmaan enemmän, kun olisi kyyti järjestetty eikä tarvitsisi järjestellä kimppakyytejä tai ajella yksikseen. Kulut jaettaisiin tasan matkustajien kesken.

Kartasta kuin katsoin, niin reitti voisi olla esim: Loimaa-Ypäjä-Forssa-Hämeenlinna/Riihimäki-Hollola.

Mitä mieltä olette?


Laittakaa kiinnostus Paulalle!
Lähdetäänkö kartoittamaan hintoja ja kiinnostuneita matkustajia? Ihan muutaman matkustajan vuoksi ei varmaan kannata ruveta kyytiä järjestämään…

terv. Paula A, osakas nro 70

Ystävällisin terveisin,
Paula Avellán
koulutuskoordinaattori, NTM

GSM 040 900 1326
paula.avellan@lskky.fi

24. maaliskuu 2013: Tiedote 7.

Hvvää kuuluu
Cassius oli tänään 23.03.2013 Kari Nevalan valmennuksessa Hollolassa omassa maneesissa.
Intoa ja hyppyä on. Jätkä on vähän liiankin innokas välillä.
Hienoa että Cassu on noin tarkka puomeista eikä halua niihin koskea.
Huomenna 24.03.2013 on selvä ratareeni ja Cassu hyppää ja valmentautuu yksin hypäten koko rataa.

Juttelimme pitkään Karin kanssa valmennuksen jälkeen suunnitelmista, jatkosta, jne....
Kun lähdin ajamaan niin Kari soitti vielä uudelleen - hyvä tulee oli pääpointti.

Sovimme myös että ensikuussa kun vihdoin pidämme tuon Yhteiskokouksen, niin se alkaa Cassun ja Karin treenillä josta teen Live lähetyksen.
Kaikki 300 tulee paikalle - eks je?
Pahoittelen että vähän pitkittynyt.
Alustava päivä on La 13.04.2013 - kutsu ja asialista tulevat erikseen.

22.03.2013 perjantain Hevosurheilussa hyvä juttu Cassusta.
23.03.2013 aukesi nämä sivut
Keskustelu ja päiväkirja sivu aukeaa myös pian - kun saan järkevän systeemin kirjautumiseen.
Mielestäni kuka vaan saa osallistua, mutta sisään mennään face, twitter, jne.... tunnuksin.
Ei missään nimessä mitään hevostalli.net hommaa.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

10. maaliskuu 2013: Kortti on kova juttu

Tarjouksia joihin kortinhaltijoilla on etuisuus on paljon.
Korttien jaon yhteydessä niistä tarkemmin.

Tämä on kova juttu:


Ypäjän Finnderby on meidän jos Cassu hyppää.
Messuhallin Terassitilat tilat ovat meillä käytössä!!!!!!
Finn Derbyyn on kortilla ilmainen pääsy!!!!!
Me hoidamme itse paikalle tarjoilun ja muuta kivaa.

Meillä nääs on mukana super nainen Hämeenlinasta joka on Ypäjän suhdetoimintapäälikkö.
Sirkku Korkiamäki on myös yksi meistä ystäviensä kanssa yhdessä.
Sirkku pani heti oman osansa kortista kuntoon.

Nyt vaan toivotaan että FinnDerby on ohjelmassa.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

5. maaliskuu 2013: Tiedote 6.

osuustodistus / jäsenkortti


kortti 300x200

Liitteessä näette mallin tilatusta jäsenkortista / osuustodistuksesta
Tämä kortti on siis samalla osakkeenne osuustodistus.

Kortit ovat numeroidut 001-300 / 300

Kortiin tulee logon persuspuolelle reikä jolla kortin voi kiinnittää vaikka kaulaan roikkumaan.
Teksti ja logo ovat kullatut ja kortti kiiltäväksi lakattu.
Kortille tulee monia funktioita ja etuisuuksia.

Jos joku haluaa hoitaa kortille jonkun etuisuuden olisi kiva juttu.
Joukossamme on kymmeniä eri alan yrittäjiä jotka voivat antaa kortille oman edun jos siltä tuntuu.
Meitä on yli 300 joka on hyvä ostovoima alalle.

Kun Cassu kilpailee sisäänpääsymaksullisissa kisoissa omistaja rannekkeet voidaan jyvittää ja neuvotella tälle kortille.

Kun järjestämme tapahtuman vaikka kisapaikalle – kortti kaulaan ja drinkille.
Osakastapahtumassa keväällä jos jostain asiasta äänestetään – kortti ylös.
Kellä vaan joku kiva idea kortille, niin valmistele sitä ja laita tulemaan.

Olen sitä mieltä että meillä on upea joukko alan ammattilaisia ja harrastajia eri osasektoreilta.
Me käytämme meitä itseämme sponssoreina, niin että yrittäjien logot näkyvät tasapuolisesti.
Esim: hevosrehualan yrittäjiä on useita, niin ei siihen Racing-rehua tarvita ja samoin hevostarvikekauppiaita, niin turha kysellä Horzea.

Paras sponssi olisi että yrittäjät antavat jonkun edun tälle aika prameelle kortille!
Klikkaa ihmeessa kortin kuva auki – medän Cassu on yhtä hyvä.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

15. helmikuu 2013: Muuta

Meillä on yksi etu kaikkiin hyvin suomalaisiin ratsastajiin verrattuna. Me emme ole hevosen kanssa riippuvaisia kenestäkään muusta.
Jatkuvasti saamme lehdistä lukea: Kontiolla ei hevosta, Fagerströmillä ei varmuutta hevosesta, Mallatti riippuvainen muista, Forstenin hevoset vanhoja jne….
Ainakin näillä ratsastajilla on tallit vaihtuneet ja pyöritys hevosten suhteen on ollut melkoinen.

On tärkeää antaa Maria Heikilälle työrauha ja olla puskematta häntä eteenpäin. Maria on valittu projektiin myös siksi koska hän osaa asiansa ja osaa edetä tarvittavalla tempolla.
2013 tavoite on tehdä kaunista hyvää työtä 120-130cm tasolla ja tähdätä Laakson 7v finaaliin.
Loppuvuoden 130cm ja ehkä 130+ hyvät radat ovat se mitä vuodelta 2013 haetaan, mutta Marian päättämään tahtiin.
Vain harva 7v on hypännnyt onnistuneesti tässä iässä 140cm tasoa. Suomessa tiedän vain 2 jotka ovat siinä onnistuneet.


Me tähtäämme tietysti huipulle ja toivon että meillä on hevonen joka siihen pystyy. Maria Heikkilällä on mielestäni tarvittava taito.


Tiedottaminen hoidetaan keskitetysti omien sivujen kautta ja videohaastatteluin. Ei ole tarkoitos että 300 ihmistä soittaa Marialle.
Tietysti pidämme myös yhteisiä virallisia ja epävirallisia tapaamisia.
Olen sopinut jo muutaman osakkaan kanssa että meillä on kisoissa oma teltta jos pikku tarjoilu osakkaille.
Videoita ja muuta materiaalia. Maria tulee myös moikkaamaan.
Vain osakkaille ja heidän perheenjäsenille.

Sitoudutaan ja tehdään selväksi mitä sitoutuminen kovaan kilpatasoon merkitsee.
Annetaan malli muille miten sitoutumisella tarkoitetaan.
Jos hevonen on hyvä; annetaan sille kaikki mahdolliset paikat kilpailla Euroopassa. Turhaan tässä Eurooppalaisten kauppiaiden hevosia puskemaan liiton toimesta eteenpäin.
Siinä käy vaan niin kun meriitti on saavutettu ja suomalainen tyttö on kykynsä hevosella näyttänyt, niin sellainen GP hevonen on Euroopassa helppo myydä ja kaikkien turvallista ostaa. Näin on käynyt monena vuotena ja käy tulevinakin.


Yhteistyössä on monta hyvää etuisuutta koskien kuljetuksia, tallipaikkaa ym. Euroopassa.
Minä pusken eteenpäin Rosan hevosia ja erityisesti hevosta Hylas ja Cassius Z hevosta mielellään yhdessä Teidän kanssa.
Jos missään vaiheessa teille tulee mieleen että en paneudu asiaan tasapuolisesti, niin muistakaa että se en ole minä joka voin asioista yksin päättää.
Tavoitteenin on maximissaan omistaa 10/300 osuutta.

Joka tapauksessa Cassius Z:lla pitää olla oma järkevä työryhmä / lobbaaja.
Jos hevosesta tulee niin hyvä kun toivomme on tällaisen hevosen kilparutiinien hoidossa jo paljon tehtävää.

Meillä on rahaa, hevoset ja hyvät ratsastajat ja tahto pitää hevoset itsellämme kohti vaikka kuinka huikeita menestyksiä. Ei pelota yhtään!


Ilmoitetaan jo nyt tavoitteet ja julkaistaan ne rohkeasti.
Jos tavoitteet alkavat toteutua niin meidän kelkkaan herrat.
Tämä on juuri sitä pitkäjänteisyyttä mitä on toivottu muttei saavutettu.
Meillä on tavoitteena tässä tehdään esteratsastusta kohti kovaa kansainvälistä tasoa, niin että voidaan olla varmoja ratsastajasta ja hevosen säilyvyydestä.


Olen projektissa mukana täydellä sydämellä.
Olen todella iloinen ja kiitolinen kaikille mukana olijoille että projekti toteutuu nyt yhdessä Teidän kaikkien kanssa.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

12. helmikuu 2013: Tiedote 5.

Cassius Z on Suomessa


Cassu miten sen hoitaja Krista Kuparinen häntä kutsuu tuli hyvin Suomeen sunnuntaina 10.02. -13. Matka meni hyvin ja Cassu oli pirteä; söi ja joi heti hyvin.

Maanantaina Oliver laittoi Cassulle hokkireijät ja hokit kenkiin. Oli kengitetty pari viikkoa aikaisemmin belgiassa.

Kävin tekemässä pikku tervetuliaisvideon Meille kaikille.
Krista Kuparinen on alansa huippu. Hän on hoitanut hevosia Euroopassa ja on nimenomaan kisahoitaja. Kun kuulin että Krista alkaa hommaan oli tosi iloinen.

Tunnen hänet hyvin koska hän on hoitanut tyttärelleni Rosalle myös hevosia eri kisoissa.
Meillä on hyvä ja asiansa osaava hoitaja Cassulle joka on tärkeää.
Valmennus ja valmistautuminen alkaa tänään tiistaina 12.02-13 Wahlmanin hienossa ratsastuskeskuksessa Hollolassa.

Hevosta on ratsastettu ruunauksen jälkeen Belgiassa ja se on ollut päivittäin koneessa.
Cassun peruskunto on ok ja se on aika pirteä – sen voin luvata.
Maria ottaa oman aikansa valmentaa ja tutustua hevoseen ennen ensimmäisiä kisoja.
Marian sanoja lainatakseni: ”kiire ei ole”.

Videolla on myös pieni selvitys tallista missä hevosemme on.
Lopullinen kliininen tarkastus tehtiin hevoselle ennen lähtöä Suomeen 04.02.2013
Vakuutus on voimassa Lähitapiolassa.

Katselmus pidetään Hollolassa Maaliskuussa jolloin voimme pitää myös kevätkokouksen.
Maksuja on tullut sisään 200kpl, joten aika monta vielä puuttuu.
If You are one of those, please:

Maksutiedot:
Maksu: 150,- / osake
Tillle: OP FI9655540920095311 / Juha Ruutsalo
Käytä maksun viitteenä samaa nimeä millä sinut on kirjattu sisään ja osakkeiden kappalemäärä.
Esim: Juha Ruutsalo 50kpl

One For All Stable


Juha Ruutsalo

Tässä vielä juuri ennen lähtöä tehty ell raportti jota on kyselty:


24. tammikuu 2013: Tiedote 4.

1.
Maksun selvitys / Lasku
En ollut oikein ajatellut tarkkaan että mukana on monia yrityksiä.
Laitoin vain maksusta tiedotteen joka ei varmaan uppoa verottjalle.
tein oheisen litteen mukaisen Maksun selvityksen / Laskun

2.
Sit vielä pyydän ymmärrystä yhteen pikku juttuun.
Mulla on sika hirvee lukihäiriö ja vaikka tavaan kakki sanat, niin en vaan löydä.
En aina viitsi ajaa mailia oikolukutarkastukseen ja kaikkia ei oikolukukaan löydä.

3.
Maria Heikkilä on vuokrannut Korpikylän Tallilta / Mervi ja Timo Whalman kilpatallin jossa 7boxia.
Whalmannnit ovat myös mukana Cassius Z projektissa.
http://www.ratsastuskeskus.net/
Upea iso paikka jossa lämitetyt maneesit (huom 2kpl!)
Hieno ympärsitö ja upeat puitteet.
Lisää asiasta on kertonut myös usuuden omistaja Margit Ticklen viime perjantain HevosUrheilussa.
Olette varmaan ihmetellyt miksi ensimmäinen katselmus ja kevätkokous pidetään Hollolassa.
No syy on tässä Marian paikanvaihdossa. Tietoa en vaan halunnut julkaista ennen virallista tiedotetta.
Marian vuokrasopimus alkaa Helmikuun alusta joten Cassius Z menee Belgiasta suoraan sinne. Tästä johtuu pikku viive aikatauluissa.
Syitä muuttoon on varmaan monia koskien lähinnä vapaita maneesiaikoja Ypäjällä.
Nyt kuitenkin on ruunalla upeat puitteet ja lämmin valmentautua Timon ja Mervin hienossa ja hyväpohjaisessa maneesissa,
Jossa on myös esteet käytössä aina kun halutaan.

4.
Paul Argus joka on mukana projektissa menee tällä viikolla Belgiaan kilpailemaan ja kyttäämään Janille sisään tulevia hevosia.
Hän aloittaa Cassius Z ratsastuksen heti kun on paikan päällä - nyt Michelle ratsastaa hevosta.
Haluan että ratsastus on nyt päivittäistä ja ammattimaisesti ja kauniisti tehtyä, koska tästä on Marian hyvä ja helppo jatkaa.
Menen itse loppuviikosta tai ainakin seuraavalla viikolla ja otan videot kun ruunaa ratsastetaan.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

15. tammikuu 2013: Tiedote 3.

Nyt on kaikki kunnossa niin että osuuden voi maksaa

Maksutiedot:


Maksu: 150,- / osake
Tillle: OP FI9655540920095311 / Juha Ruutsalo
Käytä maksun viitteenä samaa nimeä millä sinut on kirjattu sisään ja osakkeiden kappalemäärä.
Esim: Juha Ruutsalo 50kpl

Sopimusehdoissa mainitaan:


Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot maksamalla osuuden/osuuksien summan.
Osakkaan allekirjoitus on maksutositteen maksajan viitteen nimi. Mikäli osakkuudella on useampi omistaja, muut omistajat tulee myös mainita.

Lisäksi


En maksa hevosta ennenkuin uusi kliininen ell tarkastus on tehty viikolla 4 ennen lähtöä Suomeen.
Vakuutusyhtiön kanssa on sovittu että tämä ell tarkastusraportti tulee toimittaa 30vrk aikana vakuutuksen alkamisesta.
Vakuutus tulee Tapiolaan ja alkaa heti kun hevonen lastataan Suomeen.
Jos vakuutus rahdin ajaksi on ongelma, niin minä vastaan kuljetusajasta.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

13. tammikuu 2013: Tiedote 2.

Merkityt osuudet


12/13.01 välisenä yönä meitä tuli täyteen 300kpl - hienoa ja kiitos.
Homma on 100% kasassa - tietysti kun kaikki ovat myös maksaneet.
300 on täynnä kun minulle jää 50kpl.
Vapautin omista 50kpl osuudesta ensimmäiset 10kpl merkittäväksi.
Tavoitteeni on olla itse mukan 10kpl osuuspotilla.
Näistä vapautetuista 10kpl merkittiin heti jo 1kpl

Minulle sopii hyvin tietysti olla mukana isommallakin osuudella kuin tuo tavoite 10kpl.
Uskokaa vielä tulee olemaan monta jotka jäävät ilman osuutta - kiire tulee.

Muuta:


Maksun jälkeen Teille kaikille toimitetaan numeroitu osuustodistus/osuus.
Tämä todistus on arvopaperi osuudestanne.
Tämä todistus vaikka raameihin ja toimiston/kodin seinälle.
Lisäksi painatetaan pankkikortti tyyppinen osuuskortti jota näyttämällä voitte osallistua vaikka yhteistilaisuuteen kisoissa.
Tarkoitus on järjestää muutamiin kisoihin kahvitus, tiedotus ja hauskutus tilaisuus jossa voi vain olla toi ostaa Cassius Z julisteen pikku rahalla.
He joilla on useampi osuus saavat kortin/osuus tietenkin.

Iloinen ruuna tulee Suomeen Tammi- / Helmikuun vaihteessa. Siitä n. 1kk pidämme kevätkokouksen ja ruunan katselmuksen Hollolassa.

Katselmuksen yhteydessä jokaisella on mahdollista kuvauttaa itsensä Cassiuksen kanssa ammattikuvaajalla.
Tämä kuva otetaan potretti tyyppisesti - laitan teille myöhemmin muutaman mallin kuinka ihminen ja hevonen kuvataan nylyään maailmalla.

Kasvattajan kanssa keskustelin:
Wim Putseys on eläinlääkäri ammatiltaan. Wim kertoi seuraavaa:
"Cassius Z on kilpaillut aina hyvin
4v kaudella Cassius Z ei kilpaillut
5v kaudella kilpaili vain vähän
6v kaudella aloitimme varsinaisen valmennuksen ja Cassius hyppäsi hyvällä tasolla useita kilpailuja pääosin Loka- ja Marraskuussa (after very good training).

Taso millä Cassius kilpaili oli 120 ja 125cm taso."
Hän kehui hevosta ja oli sydämmestään iloinen että se on saanut näin mielenkiintoisen kodin.
Lupasin lähettää hänelle kaikkea mahdollista materiaalia; kuvia, videoita jne…
Hän pyysi niitä erityisesti koska haluaa myös seurata hevosen menestystä.

En tajunnut myydä osuutta – teen sen mailin yhteydessä.
Emä oli kuollut (22v) ja hänellä on emästä jäljellä 2v tammavarsa Nababista jota lupasin Tammikuussa mennä katsomaan.
Samalla otan vähän videota kasvattajasta ja teen pikku haastattelun.
Hän oli tietoinen että Cassius on jo ruunattu ja menee Suomeen.

Hän kertoi myös:
"emän Nonstoppilaisesta tammajälkeläinen on jättänyt kaksi mailman luokan hevosta.
tällä tammalla on Zangersheidin omistajalla kolmas jälkeläinen (8v) josta kaikki puhuu.
Emälinja on varmasti arvokas ja emälinja on tuottanut erittäin hyvä estehevosia."
Tästä saan lisätieto kun tapaan hänet.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

9. tammikuu 2013: Tiedote 1.

One For All Stable Tiedote 1.


09.01.2013 osuuksia myyty 294kpl - Kiitos Teille kaikille.
Olen itse merkinnyt 50 osuutta / Juha Ruutsalo.
Tavoitteeni on itse omistaa 10 osuutta, joten kun 300 on kuitattu vapautan itseltäni osuuksia 10 nipuissa jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan.

Ruunaus:


Cassius Z on nyt ruunattu joka itse asiassa oli todella hyvä ratkaisu.
Jossain en kyseenalaistettu miksi noin hyvä käytöksinen ori ruunataan:
Maria ei halunnut oria enkä minäkään yhtään tekijää joka mahdollisesti haittaa kilpauraa.
Cassius oli käytökseltään ok, mutta ei kuitenkaan ihan lammas. Siinä oli selvä orin leima.
Ruunauksesta jäi hyvä mieli kun näin ruunauksen tuloksen ja erikokoiset kivekset.
Yleensä tällaiset orit voivat olla vähän hankalia tai pienempi kiinni jäänyt kives haittaa ainakin jossain määrin.
Ruunauksesta on varmasti etua ja helppoutta Marialle.
Samoin orille itselleen ruunaus voi hyvinkin auttaa takajalkojen työskentelyä.


Video ruunauksesta:Eläinlääkärin tarkastus:


Kuvat jotka otettu alle 2kk siten on tarkastettu/Saarinen ja hevonen on urheilukäyttöön sopiva. Tätä tuki myös kaksi belgialaista lausuntoa.
Takapolvien kuvan asettelu jätti auki/ulkopuolelle osan takapolven telasta.
Saarinen halusi takapolvista uudet kaikki osat kattavat kuvat.

Eläinlääkäri kävi ti 08.01.2013 kuvaamassa koko hevosen uudelleen, joka oli myös alkuperäinen suunnitelma.

Aikataulu:


Odotan uusien kuvien tarkastuksen tuloksen.
Lähetän Teille sopimuksen jonka SHKL on tarkastanut.
Lähetän maksutiedot tässä alla jo valmiiksi ja ilmoitan uudet kuvat ovat tarkastetut.

Maksutiedot:


Maksu: 150,- / osake
Tillle: OP FI9655540920095311 / Juha Ruutsalo
Käytä maksun viitteenä samaa nimeä millä sinut on kirjattu sisään ja osakkeiden kappalemäärä.
Esim: Juha Ruutsalo 50kpl

Sopimusehdoissa mainitaan:


Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot maksamalla osuuden/osuuksien summan.
Osakkaan allekirjoitus on maksutositteen maksajan viitteen nimi. Mikäli osakkuudella on useampi omistaja, muut omistajat tulee myös mainita.

Tiedoksi muuta:


SHKL Suosittelee että ennen kevätkokousta meillä on 3 henkilön ns. "pikku hallitus" kiireellisille asioille.
Tähän kuuluvat Juha Ruutsalo, Noora Tyni ja Outi Kenttä.
Heillä kaikilla on myös tilin käyttöoikeus.

One For All Stable


Juha Ruutsalo

2. tammikuu 2013: Muuta

MUUTA
Tallinimi on rekisteröity 02.01.2013

1. tammikuu 2013: Yhteisomistus sopimus

YHTEISOMISTUSSOPIMUS

Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa hevosen omistuksesta ja käytöstä seuraavaa:

1. Yhtymän nimi ja kotipaikka
One For All Stable, Espoo

Yhtymän tarkoitus
Tämän hevoskimpan (yhtymän) tavoitteena on valita ja hankkia Maria Heikkilälle kisahevonen. Samalla tarjotaan mahdollisuus kiinnostuneille tutustua ratsastusurheiluun omistajuuden näkökulmasta, saada yhteisöllisiä kokemuksia ja elämyksiä sekä tukea lahjakasta ratsastajaa uralla eteenpäin. Tämän kimpan tavoitteena ei ole tuottaa osakkailleen rahallista voittoa.
Yhtymä tulee hankkimaan estehevosen Maria Heikkilän käyttöön. Hevonen valitaan 04.01.2013 mennessä ja esitellään sen jälkeen osakkaille Helmikuun aikana 2013. Hankinnasta vastaavat Jan Vermeiren, Paul Argus, Rosa ja Juha Ruutsalo sekä ell Heikki Saarinen.

2. Hevonen
Tämän sopimuksen ja yhteisomistuksen kohteena on hevonen Cassius Z rek: Z608506 / Zangershaiden s.17.07.2006
Kimppahevosen omistajaksi rekisteröidään Suomen Hippos ry:ssä One All For Stable.

3. Osakkaat
Yhtymän osakkaat sekä heidän osuuksiensa lukumäärät sekä yhteystiedot ovat tämän sopimuksen liitesivulla. Yhtymä jaetaan enintään 300 osuuteen. Kukin osakas voi maksaa ja saada useampia osakkuuksia, kuitenkin enintään 50. Yhtymän osakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimpan jäseneksi allekirjoittamalla sopimuksen ja maksamalla osuusmaksun 150€. Maksu suoritetaan kohdassa Pankkitili mainitulle tilille viimeistään 20.01.2013.
Kun osuuksia on lunastettu 250kpl yhtymä toteutuu. Loput osuudet voidaan lunastaa myöhemmin merkitsemällä ja maksamalla osuus sekä sitä vastaava hoitovastikkeen summa.
Vuonna 2013 osuuden hinta on 150,- joka sisältää vuoden 2013 hoitovastikkeen.
Maksamalla osuuksia vastaavan summan Yhtymän tilille osakas hyväksyy tämän osuussopimuksen.

4. Äänioikeus
Yhtymän jokainen osuus antaa osuuden haltijalle yhden (1) äänen käytettäväksi äänestystä vaativissa kysymyksissä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Yhtymän kokouksissa osuuden haltija voi edustaa muita osuuksien haltijoita valtakirjalla.

5. Yhtymän toiminta
Yhtymän toimikausi on jatkuva, ja se voidaan purkaa varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuna olevien osakkaiden kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Yhtymän tässä sopimuksessa sovittujen sääntöjen muuttamista koskevat päätökset tehdään varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osakkaiden yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jotta vuosikokous olisi päätäntävaltainen, vähintään puolet osakkeista tulee olla läsnä tai edustettuna. Yhtymäsopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan yhtymän kotipaikan käräjäoikeudessa.

6. Pankkitili ja tilikausi
Yhtymän osuuksien maksut, vuosimaksut ja muut saatavat tulot talletetaan tilille:
OP FI9655540920095311 / Juha Ruutsalo
Tiliin on myös käyttöoikeus kahdella muulla osakkaalla; Noora Tyni ja Outi Kenttä
Yhtymän tilikausi on kalenterivuosi.
Menot ja tulot jaetaan tasan osuuksien kesken.

7. Maksut
Osuusmaksu osuutta lunastettaessa on 150€. Tämä kattaa vuoden 2013 kaikki maksut. Seuraavina vuosina maksetaan vuosimaksu (arviolta 60€). Vuosimaksu vahvistetaan vuosittain syyskokouksessa ja osakkaan tulee suorittaa se edellisen vuoden loppuun mennessä, eli vuoden 2014 osalta 31.12.2013 mennessä yhtymän tilille. Laskut toimitetaan sähköisesti syyskokouksen jälkeen osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Osakkuusmaksu käytetään hevosen hankintaan, hoitoon, varusteisiin, valmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä yhtymän kohtuullisiin / välttämättömiin hallintokuluihin.
Vuosimaksu käytetään vuosittain syntyviin kuluihin, jotka liittyvät hevosen hoitoon, varusteisiin, valmentamiseen, terveydenhoitoon, kilpailuttamiseen, kilpailumaksuihin, kuljetuksiin, vakuutuksiin, muihin vastaaviin välttämättömiin menoihin sekä yhtymän kohtuullisiin hallintokuluihin.
Näiden lisäksi varoja voidaan käyttää varsinaisten vuosikokousten päättämällä tavalla.

8. Maksujen laiminlyönti ja yhtymästä erottaminen
Mikäli osakas laiminlyö vuosimaksun suorittamisen ajallaan, yhtymän edustaja ilmoittaa hänelle että hänet tullaan erottamaan yhtymästä, ellei vuosimaksua lisättynä 20,- € sakkomaksulla ole suoritettu seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Erottamisesta ilmoitetaan erotetulle sähköpostitse tai kirjeitse, mikäli osakas on ilmoittanut kotiosoitteensa yhtymän tietoon. Yhtymä myy erotetun osakkaan omistusosuuden käyttäen samaa menetelmää kuin osakkuudesta luovuttaessa (ks. Kohta 16) ja tilittää myyntitulot (mahdollisilla kuluilla ja saatavilla vähennettynä) erotetulle osakkaalle.

9. Vahingonkorvausvelvollisuus
Yhtymän osakas on velvollinen korvaamaan yhtymälle vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti yhtymälle aiheuttaa.

10. Valmennussopimus
Hevosen valmennuksesta, päivittäisestä hyvinvoinnista ja kilpailutuksesta huolehtii ja vastaa Maria Heikkilä. Hän sitoutuu yhtymän sääntöihin ja valmennussopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevaksi. Sopimuksessa sovitaan hevosen kuukausittaisista hoitokuluista, hevosen hyvinvointia koskevasta päätöksenteosta, kilpailutuksesta sekä sopimuksen purkamisesta.
Maria Heikkilä vastaa päivittäiseen hoitoon ja eläinlääkintään sekä valmentautumiseen ja kilpailemiseen liittyvistä päätöksistä yksin.
Suuria, äkillisiä päätöksiä varten vuosikokous nimittää edustajiston, joka tarvittaessa päättää hevosen asioista (esim. hevosen lopetuspäätös loukkaantumisen tai ähkyn seurauksena tms). Lisäksi kaikki ei-kiireelliset, mutta tärkeät päätökset tekee koko yhtymä äänestämällä: esimerkiksi sopimusten purkaminen tai hevosen myyminen.
Edustajisto ennen ensimmäistä vuosikokousta on: Juha Ruutsalo, Outi Kenttä ja Noora Tyni.

11. Vuosikokoukset
Yhtymällä on kaksi (2) varsinaista vuosikokousta: kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Vähintään 100 osakkaan niin vaatiessa, tulee järjestää ylimääräinen yhtymän kokous. Vuosikokouksesta tai ylimääräisestä yhtymäkokouksesta tiedotetaan osakkaille vähintään 14vrk etukäteen. Kokouksen ajankohta ja paikka ilmoitetaan osakkaille vähintään 30vrk etukäteen.
Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat
- valitaan yhtymän virallinen edustaja / yhteyshenkilö
- päätetään tilintarkastajasta ( voi olla myös ulkopuolinen henkilö )
- esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
- esitetään tilintarkastuskertomus
- vahvistetaan tilinpäätös
- päätetään yhtymän voiton jakamisesta osuuksien kesken
- päätetään voiton tai tappion aiheuttamista toimenpiteistä
- päätetään mahdollisen kuluvarauksen suuruudesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- käsitellään muut kutsussa ilmoitetut asiat
- käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
- käsitellään muut asiat, jotka osakkaat ovat ilmoittaneet yhdyshenkilölle kirjallisesti vähintään 21vrk ennen kokousta

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat
- päätetään kuluvarauksen ylittävän pääoman jaosta (palkintotulot ovat vähentämässä kevätkokouksessa päätettyä kuluvarausta ja ylimääräinen pääoma voidaan joko jakaa tai jättää tilille tulevaisuutta varten )
- päätetään mahdollisesti suoritettavista palkkioista (kimpanvetäjän kuukausipalkkio ) ja muista kuluista (esim. kimpanvetäjän puhelinkulut, tiedottamiskulut, matkakorvaukset jne. )
- päätetään hevosen vakuuttamiseen liittyvistä asioista ( tulee ainakin kerran vuodessa tarkistettua vakuutukset, päätöksen voi tehdä toki muullakin tavalla )
- päätetään kauden aika tulleiden kunnia- ja / tai esinepalkintojen arvontamenettelystä tai muusta menettelystä jakaa palkinnot osakkaiden kesken
- valitaan edustajisto seuraavalle kalenterivuodelle
- päätetään seuraavan vuoden vuosimaksusta
- käsitellään muut kutsussa mainitut asiat
- käsitellään muut asiat, jotka osakkaat ovat ilmoittaneet yhdyshenkilölle kirjallisesti vähintään 21vrk ennen kokousta

12. Edustajisto ja päätöksenteko
Yhtymän edustajiston alkuvuodelle 2013 muodostavat Juha Ruutsalo, Pekka Larsen, Outi Kenttä, Noora Tyni ja My von Frenckell-Mikkola. Edustajistajiston kokoonpano vahvistetaan ensimmäisessä vuosikokouksessa. Jatkossa edustajisto valitaan varsinaisessa syysvuosikokouksessa seuraavalle kalenterivuodelle.
Edustajisto käyttää kimppahevosta koskevissa asioissa päätösvaltaa, kuitenkin tämän sopimuksen mukaisin rajoituksin. Erimielisyyden ilmaantuessa päätökseksi tulee kanta, jota kolme edustajiston jäsentä kannattaa. Edustajistosta Juha Ruutsalo vastaa yhtymän sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä ja taloudenpidosta Juha Ruutsalo ja Noora Tyni.
Yhtymän nimenkirjoitusoikeus on edustajistolla. Edustajiston korvauksista päättää varsinainen vuosikokous. Palkkioita ei jaeta ennen seuraavaa vuosikokousta. Edustajiston jäsenen tullessa esteelliseksi toimimaan ovat muut edustajiston jäsenet velvollisia aloittamaan toimet uuden edustajan valitsemiseksi.
Yhtymän päätöksenteko painottuu kohdassa 12 mainittuihin vuosikokouksiin. Päätökset tehdään varsinaisessa vuosikokouksessa läsnä tai edustettuina olevien osakkaiden yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

13. Tiedotus
Tiedotusta varten perustetaan kotisivu, jonka kautta säännöllinen tiedotus hoidetaan. Sivua päivitetään vähintään joka toinen viikko. Myös muita tiedotuskanavia voi olla. Osakkaille järjestetään myös kokoontumisia vuosikokousten lisäksi.
Yhtymä tiedottaa myös tilaisuuksista ja paikoista, joissa Mariaa ja hevosta voi käydä tapaamassa, sekä hoitaa yhteydenpidon Marian ja yhtymän osakkaiden välillä.

14. Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet
Osakkaalla on velvollisuus pitää yhtymän tiedossa olevat yhteystietonsa ajan tasalla tiedotusta ja laskutusta varten. Osakkaan tulee ilmoittaa vähintään sähköpostiosoite osakkuutta lunastaessa, jolloin kaikki tiedotukseen ja laskutukseen liittyvät asiat hoidetaan sähköisesti. Osakas voi halutessaan ilmoittaa myös kotiosoitteensa.
Kimppatallin osakkaille tiedotetaan hevosen asioista kootusti, yksittäisiä vierailuja hevosen kotitallille tai soittoja valmentajille ei tehdä, vaan tapaamiset järjestetään edustajiston päättämin tavoin keskitetysti asianmukaisissa tiloissa ja ajankohtina yhteyshenkilön kautta. Osakkailla on oikeus saada säännöllistä tietoa hevosen voinnista, kehityksestä ja tulevista kilpailuista.
Omistajilla ei ole automaattisesti hevosenomistajalle kuuluvia etuisuuksia esimerkiksi kilpailuissa. Etuisuudet pyritään kuitenkin jakamaan tasavertaisesti ja käytännöistä päätetään varsinaisissa vuosikokouksissa tarpeen mukaan.
Osakkaat ymmärtävät, että sairaudet, vammat ja voivat lykätä suunniteltua kilpailuaikataulua tai jopa estää hevosen kilpailemisen kokonaan.

15. Osakkuudesta luopuminen ja siitä johtuva lunastusoikeus
Mikäli osakas haluaa luopua osuudestaan/osuuksistaan, tulee osuutta/osuuksia tarjota ensin yhtymän muiden osakkaiden lunastettavaksi samaan markkinahintaan, jonka ulkopuolinen taho osuudesta myyntihetkellä maksaa (osuuden arvo voi olla siis merkittävästi kasvanut tai merkittävästi heikentynyt). Ellei kukaan osakkaista halua käyttää lunastusoikeuttaan, voidaan osuus myydä ulkopuoliselle/ulkopuolisille.

Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, ositukseen eikä yhteisön jakautumiseen tai sulautumiseen perustuvia saantoja (kuolemantapaukset, osakeyhtiöiden fuusiot ym. ).

Jos luopumisen syynä on yhtymästä erottaminen, on myyntimenettely seuraava;
Osuutta tarjotaan ensin yhtymän jäsenille. Järjestetään suljettu tarjouskierros, jossa korkein tarjous voittaa. Tarjoukset on jätettävä yhteyshenkilölle kirjallisesti kahden viikon kuluessa siitä, kun osuuden myynnistä on osakkaille tiedotettu. Korkein tarjous voittaa. Mikäli korkeimpia tarjouksia on useampia, on tarjoajilla mahdollisuus kerran korottaa tarjoustaan viikon sisällä tiedoksi saamisesta. Jos tämän jälkeen korkeimpia tarjouksia on edelleen useita, ratkaistaan tulos arvalla. Mikäli yhteyshenkilö on jäävi toimimaan osuudenmyynnin hoitajana, osoitetaan tehtävä toiselle edustajiston jäsenelle. Mikäli osakkailta ei tule yhtään tarjousta osuudesta, tarjotaan osuutta yhtymän ulkopuolisille. Osuus tulee lunastaa maksamalla tarjottu summa yhtymän tilille kahden viikon (14vrk) kuluessa tarjouskilpailun voittamisesta. Ostajan tulee hyväksyä nämä yhtymän voimassaolevat säännöt.

Saadusta myyntihinnasta vähennetään myyntikustannukset ja yhtymän saatavat sakko- ja viivästyskorkoineen ja tämän jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään erotetulle osakkaalle. Ellei osuutta saada myydyksi, osuus mitätöidään erillisellä kokouspäätöksellä. Sen jälkeen tulevat tulot ja kustannukset jaetaan jäljelle jääneiden osuuksien suhteessa.

16. Yhtymän purkaminen
Yhtymä voidaan purkaa lain ja yhtymäsopimuksen määräysten mukaan siten että sen varat ja velat luetteloidaan. Mikäli kaikki yhtymän velat eivät ole tiedossa, on otettava julkinen haaste yhtymän kotipaikan käräjäoikeudelta yhtymän tuntemattomien velkojen selvittämiseksi. Purkutilanteessa jäljelle jäävät varat ja velat jaetaan tasan osuuksien kesken.

17. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus astuu voimaan heti kun kaikki osuuksien haltijat ovat maksaneet osuuden hinnan yhtymän tilille. Osuuden maksaessaan osuuden haltija hyväksyy tämän yhtymäsopimuksen.

Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot maksamalla osuuden/osuuksien summan
Paikka on maksupaikka Päiväys on maksupäivä

Osakkaan allekirjoitus on maksutositteen maksajan viitteen nimi. Mikäli osakkuudella on useampi omistaja, muut omistajat tulee myös mainita.

Yhtymän puolesta
Juha Ruutsalo

Lisäsopimus / Juha Ruutsalo / One For All Stable:
Tiedoksi kohtaan 3.
Kun osuuksia on lunastettu 250kpl yhtymä toteutuu. Loput osuudet voidaan lunastaa myöhemmin merkitsemällä ja maksamalla osuus sekä sitä vastaava hoitovastikkeen summa.
Sopimuksessa mainitaan ettei kukaan voi omistaa kuin korkeintaan 50kpl osuuksia.
Tämä on mielestäni oikein, jotta äänet jakautuvat tasaisesti.
Merkitsen ja maksan itse tuon maximimäärän 50kpl jotta 250kpl ainakin toteutuu ja yhtymä saadaan kasaan.
Jos osuuksien kokonaismäärä jää alle 300kpl 30.06.2013 mennessä, niin otan vastatakseni merkitsemättömien osuuksien hoitovastikkeet saman suuruisina kuin ne ovat. Vuonna 2013 tuo summa on 50,- / osuus. Jatkan näiden merkitsemättömien osuuksien myyntiä. Myyntijärjestyksessä osuuksien hinta tuloutuu tilillemme. Vielä myymättömillä osuuksilla ei tietenkään ole äänivaltaa.
Espoo 03.01.2013
Juha Ruutsalo

Suosituimmat videot

 1. Ei hyppää
 2. 20.-21.8.2011 HR | Laakso / 20110821 laakso Lk07 120cm
 3. 2011 ikävin - Rex
 4. Ihmeellisin hevonen
 5. Frida nurin Dumissa
 6. Kypäräkamera Finnderby
 7. HippoSport satulansovitus
 8. 15.07.2012 Kemio Jumping / 20120713 Kemio Lk104 110cm Madis Morna - Doria Eps
 9. Suosittu myyntihevonen 20
 10. SUOMEN PARAS HEVOSENHOITA

Viimeisimmät videot

 1. Kunnia Suomenhevoselle
 2. SUOMEN PARAS HEVOSENHOITA
 3. 30.9.-2.10.2011 RCC-BCM | Ypäjä / 20111002 ypaja Lk09 110cm
 4. 4.-7.8.2011 Ypäjän kisaviikko / 20110807 ypaja Lk13 110cm
 5. 19.6.2011 Finnderby | Ypäjä / 20110619 ypaja Lk27 Tuula Aer - Rivaldo
 6. Finnderby GP 140cm
 7. Kypäräkamera Finnderby
 8. Tiina Shultz haastis
 9. Vesieste Finnderby 2011
 10. 19.6.2011 Finnderby | Ypäjä / Lk26 Anna-Liisa Rink - Zaz